2023.03.06.

Eduwood

Az Alapítvány az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, EDUWOOD rövid című, ATHU166 azonosítószámú projekt lead partnereként a projekt fő eredményeként online oktatási platformot fejlesztett. A projekt megvalósítását indokolta, hogy a faipari oktatás munkaerőpiaci igényeknek való megfelelése határmenti relációban problémát jelent, a diákság motiválatlansága miatti iskolaelhagyáshoz, vagy a képzés (diplomás) befejeződésének elhúzódásához vezet.

Az oktatás a magyar oldalon nem eléggé gyakorlatorientált, nem eléggé elterjedt a projektszemlélet és a bevont gyakorló szakemberek száma még mindig alacsony. Mindemellett egyre nagyobb igény jelentkezik az online eszközök élményszerű alkalmazására. A projekt megvalósításával a határrégió faipari oktatásának gyakorlatorientált, projektszemléletű fejlesztését támogatjuk oktatási és ipari partnerek együttműködésében.

 A platform működésének első időszakában a tömeges nyílt online (MOOC) kurzusok megvalósítását követően létrejött az online oktatási platform, melynek célja az ismeretmegosztás („skill share”). Közösségépítéssel a diákság motiváltságának növelését, „élmények nyújtását az oktatásban” célozza. Ezáltal újszerű és projektalapú eszközt kínálunk a faipari oktatás területén, és pályaorientációs céllal rendezvényeket, tanulmányutakat, motivációs képzéseket szerveztünk általános- és középiskolásoknak. A platform a határmenti középfokú és felsőfokú oktatási intézmények tanárai, oktatói, hallgatói és diákjai számára kínál együttműködési felületet.