2023.03.06.

Programok iskolásoknak faipari és természeti oktatás, pályaorientáció (EFOP)

A Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben EFOP-3.2.5-17 számú projektben a következő területeken segítette Alapítványunk vállalkozóként a következő projektelemekért felelt:

A projekt során 4 alkalommal pályaorientációs napot szerveztünk a Soproni Egyetemen, mely rendezvények célja, hogy a diákok pályaorientációját támogassa, különös tekintettel a műszaki, mint faipari és papíripari, mechatronikai, ipari termék és formatervezői, illetve az informatikai pályák választására és népszerűsítésére, és ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Célunk az volt, hogy a szakmák sokszínűségét, életpályamodelljeikben rejlő lehetőségeket megismertessük a diákokkal, interaktív és kreatív programok segítségével. A rendezvények célja továbbá az volt, hogy elősegítsék a tudatos felnőttkori életpálya építést és a jövőbeli sikeres munkaerő piaci részvételt, és az ehhez szükséges készségek elsajátítását.

A projekt során 30 alkalommal szerveztünk 20 fős csoportokban, felsős tagozatos általános iskolás diákok számára a LIGNEUM Látógatóközpontban (Soproni Egyetem) interaktív programon való részvételt.

Emellett a projektben 5 alkalommal szerveztünk 25 fős csoportokban, 7-12 osztályos diákok és számára MTMI szakterületekhez kapcsolódó munkahely bemutatásokat szervezni. A tanulmányutak alkalmával mérnöki munkahelyeket tekintettek meg a diákok, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg projektbe bevont vállalkozások mindennapjaival, az MTMI ( matematika, természettudományok, műszaki és informatikai területek) szakterület képviselőivel. A Soproni Egyetem Természeti Erőforrások Kutatóközpontjának laborjai, műhelyei (NRRC) kiváló lehetőséget nyújtottak a mérnöki munkavégzés bemutatására (laboratóriumok, tanüzem), ezért a projektben 2 alkalommal a Kutatóközpont látogatása történt. Emellett a projektben szünidei és nyári tematikus, szakmai programú tábort szerveztünk 50 diák részvételével.