A Faipari Tudományos Alapítványt a Faipari Tudományos Egyesület alapította 1992-ben azzal a céllal, hogy egy széleskörű szakmai és társadalmi összefogás segítségével támogassa a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának törekvéseit, a faipari tudományos kutatást, oktatást ezen belül is nagy hangsúllyal a gyakorlati oktatást, továbbképzést, ismeretterjesztést és a faanyagot felhasználó művészeti tevékenységet.

Kiemelt tevékenységek

  • Szakkönyvek és a hazai faipart bemutató és népszerűsítő információs kiadványok kiadása
  • Faipari szakmai továbbképzések, tanfolyamok indítása
  • Szakmai rendezvények, fórumok szervezése, bonyolítása
  • Az egyetem és a szakmai szervezetek közötti kapcsolatrendszer bővítése, közös projektrészvételek indukálása
  • A szakma belső kohéziójának erősítése, a szakmai együttműködések elősegítése
  • Környezeti nevelés programjához kapcsolódóan szemléletformálás, a fa imázsának emelése
  • Médiakapcsolatok kialakítása, fenntartása, elektronikus információs jelenlét erősítése
  • Társszervezetekkel, nemzetközi partnerekkel kapcsolatépítés, kapcsolatápolás

A faipar fejlődése és az együttműködések elősegítése érdekében az Alapítványnak – az alapvető célok szem előtt tartásával, valamint a jelzett igények, szakmai elvárások és a pályázati lehetőségek mérlegelésével, vállalásait, feladatainak prioritását évről-évre terveznie kell. Kapcsolatbővítéssel az ágazaton belül és a határ menti régióban a cselekvőbb együttműködésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A sikeres programszerű, feladat centrikus megvalósítások elképzelhetetlenek a felsőoktatási intézmény, a szakmai szervezetek és az üzleti szektor együttműködése, stratégiai szövetsége nélkül. E hármas egység egymás közötti folyamatos kapcsolattartását az Alapítvány kezelő szervének (kuratóriumnak) a képviseleti összetétele is megerősíti, hiszen a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a vállalkozói képviselet mellett valamennyi cégprofil szerinti szakmai szövetség is delegál szakembert.

A vállalt és közösen lebonyolított programok az egyetem, a szakmai szervezetek és az ágazati szereplők közötti kooperációs, stratégiai szövetség kialakulását is előmozdítja. Megteremti az alapokat ahhoz, hogy a későbbiekben egyre nagyobb léptékű programok indítását lehessen felvállalni.

Partnereink

Soproni Egyetem, Faipari Mérnöki és Kreatívipari kar

fmk.uni-sopron.hu

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

PANFA

www.panfa.hu

Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség

FAGOSZ

www.fagosz.hu

Bútorvállalkozók Országos Szakmai Szövetsége

www.fabunio.hu

Magyar Bútor és Faipari Szövetség Országos Erdészeti Egyesület

OEE

oee.hu

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

zmva.hu

Alapítványi misszió

A gazdasági folyamatok és az együttműködési formák összevetése alapján a civil szervezetek katalizátor szerepe - ha hinni lehet a "lehetőségek" prognózisában - meg fog növekedni. A kutatási-, oktatási-, épzési területek, az innováció és a fa PR szerepe, valamint a people-people kapcsolatok erősítése mind-mind kiemelt jelentőségű. Ebből vezethető le az alapítvány jövőképe, mely szerint szükség van egy olyan szervezetre, amely szakmai munkájával, képviseletével, szervezeti rugalmasságával, kapcsolatteremtésével és rendszerével, valamint eredményes projektmegvalósításaival részt tud vállalni a megjelölt területek mindegyikében.