Eduwood

Az Alapítvány az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, EDUWOOD rövid című, ATHU166 azonosítószámú projekt lead partnereként a projekt fő eredményeként online oktatási platformot fejlesztett. A projekt megvalósítását indokolta, hogy a faipari oktatás munkaerőpiaci igényeknek való megfelelése határmenti relációban problémát jelent, a diákság motiválatlansága miatti iskolaelhagyáshoz, vagy a képzés (diplomás) befejeződésének elhúzódásához vezet.

Az oktatás a magyar oldalon nem eléggé gyakorlatorientált, nem eléggé elterjedt a projektszemlélet és a bevont gyakorló szakemberek száma még mindig alacsony. Mindemellett egyre nagyobb igény jelentkezik az online eszközök élményszerű alkalmazására. A projekt megvalósításával a határrégió faipari oktatásának gyakorlatorientált, projektszemléletű fejlesztését támogatjuk oktatási és ipari partnerek együttműködésében.

 A platform működésének első időszakában a tömeges nyílt online (MOOC) kurzusok megvalósítását követően létrejött az online oktatási platform, melynek célja az ismeretmegosztás („skill share”). Közösségépítéssel a diákság motiváltságának növelését, „élmények nyújtását az oktatásban” célozza. Ezáltal újszerű és projektalapú eszközt kínálunk a faipari oktatás területén, és pályaorientációs céllal rendezvényeket, tanulmányutakat, motivációs képzéseket szerveztünk általános- és középiskolásoknak. A platform a határmenti középfokú és felsőfokú oktatási intézmények tanárai, oktatói, hallgatói és diákjai számára kínál együttműködési felületet.

Programok iskolásoknak faipari és természeti oktatás, pályaorientáció (EFOP)

A Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben EFOP-3.2.5-17 számú projektben a következő területeken segítette Alapítványunk vállalkozóként a következő projektelemekért felelt:

A projekt során 4 alkalommal pályaorientációs napot szerveztünk a Soproni Egyetemen, mely rendezvények célja, hogy a diákok pályaorientációját támogassa, különös tekintettel a műszaki, mint faipari és papíripari, mechatronikai, ipari termék és formatervezői, illetve az informatikai pályák választására és népszerűsítésére, és ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Célunk az volt, hogy a szakmák sokszínűségét, életpályamodelljeikben rejlő lehetőségeket megismertessük a diákokkal, interaktív és kreatív programok segítségével. A rendezvények célja továbbá az volt, hogy elősegítsék a tudatos felnőttkori életpálya építést és a jövőbeli sikeres munkaerő piaci részvételt, és az ehhez szükséges készségek elsajátítását.

A projekt során 30 alkalommal szerveztünk 20 fős csoportokban, felsős tagozatos általános iskolás diákok számára a LIGNEUM Látógatóközpontban (Soproni Egyetem) interaktív programon való részvételt.

Emellett a projektben 5 alkalommal szerveztünk 25 fős csoportokban, 7-12 osztályos diákok és számára MTMI szakterületekhez kapcsolódó munkahely bemutatásokat szervezni. A tanulmányutak alkalmával mérnöki munkahelyeket tekintettek meg a diákok, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg projektbe bevont vállalkozások mindennapjaival, az MTMI ( matematika, természettudományok, műszaki és informatikai területek) szakterület képviselőivel. A Soproni Egyetem Természeti Erőforrások Kutatóközpontjának laborjai, műhelyei (NRRC) kiváló lehetőséget nyújtottak a mérnöki munkavégzés bemutatására (laboratóriumok, tanüzem), ezért a projektben 2 alkalommal a Kutatóközpont látogatása történt. Emellett a projektben szünidei és nyári tematikus, szakmai programú tábort szerveztünk 50 diák részvételével.