Eduwood zárórendezvény

A projekt zárórendezvénye 2022.12.12-én került megrendezésre online térben.

A megnyitó és köszöntő után bemutatták az Eduwood platformot fejlesztői és felhasználói szemszögekből. Továbbá hasznos információk hangzottak el a projektben résztvevő oktatási intézmény igazgatóhelyettesének beszámolója az EDUWOOD tapasztalatairól. A rendezvény végén, diszkusszió során minden résztvevő lehetőséget kapott elmondani a pozitív tapasztalatokat és véleményeket.

Eduwood szakmai tanulmányút

A HTL Mödling, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Szakképző Iskola, a Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum és a Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum szaktanárai és diákjai tettek látogatást az osztrák–magyar határtérség kiemelkedő jelentőségű bútoripari vállalatainál 2022. december 1-jén, az Interreg EduWood szakmai tanulmányút keretében.

Először egy igazán különleges helyszínre látogattak el, az F. List thomasbergi gyárába, ahol jachtokba és magánrepülőgépekbe belső tereket készítenek.

Ezután ellátogattak a Sixay Furniture új bemutatótermébe és üzemébe. Szikszai László alapító tulajdonos történetét és munkásságát tekinthették meg a résztvevők. Megfigyelhették a design tömörfa bútorok anyagait, felépítését és megoldásait.

Ezek után fiatalok betekintést kaptak a térség egyik legnagyobb, mintegy hatszáz főt foglalkoztató bútoripari cége, az IKEA Industry Magyarország Kft. soproni gyárában folyó munkába, ahol a munkatársak zömében tömörfa és furnérozott laptermékeket gyártanak konyhákhoz.

A programban részt vevő fiatalok mindhárom helyszínen a legmodernebb technológiákkal, valamint termékfejlesztési és gyártási megoldásokkal ismerkedhettek meg.

Elkészült az Eduwood platform

A platform létrehozásával az volt a cél, hogy kiemelkedjen az online tudásmegosztó platformok közül; megfeleljen a modern igényeknek, azon belül is a oktatási intézmények elvárásainak. Így teljes mértékben a oktatásban rejlő innováció és a hallgatói vállalkozói szellem inspirálta a megalkotását.

Az EduWood platform esetében a faiparral kapcsolatos ismeretek és tananyagok kerültek előtérbe. Az online tudásmegosztó rendszer főbb funkciói közé tartoznak például a különböző projektek létrehozása, kurzusok elvégzése, illetve a közösségépítés, közös tanulás és egymás segítése. A közös munka elengedhetetlen része a tartalomgyártás, például dokumentumok vagy videótartalmak megosztása, illetve a különböző, közös munkát segítő, online platformok integrálása.

Az online platformon a diákok, a tanárok és a kapcsolódó ipari szereplők határmenti közösségépítése folyik, akik valamilyen ismeretet adnak át társaiknak, elsősorban videomegosztás által, de más formátumú oktatási anyagok megosztása is lehetséges a faépítészet és a bútoripar egyes kategóriáiba.

Más online tudásmegosztó platformokkal ellentétben az EduWood platformon arra is van lehetőség, hogy bármelyik regisztrált tag – akár a diákok is – készíthessen, tarthasson órákat, ne csak a tanárok. Emellett számos további közösségi célokat támogató funkciót is tartalmaz. Az oktatásba, illetve a projektekbe külső cégeket, vállalkozókat is be lehet vonni, így akár konzultáció, akár közös munka révén ténylegesen részt tudnak venni a közös munkában. Helyzetfeltárásnál végzett kutatások alapján hozzuk létre, de önálló téma is indítható, saját szakértelem szerint. Közösségépítést, inspiráció, motiváció növelését, az interkulturális tényezők szinergikus megismerését, kiaknázását, egymás kultúrájának megismerését és oktatási eszközeinek, tananyagainak megosztását szolgálja.

A platform elérése : https://app.eduwood.org/

Elindult az „Eduwood” magyar-osztrák határon átnyúló együttműködési program

2021 májusában indult az „EDUWOOD” magyar-osztrák határon átnyúló együttműködési program. Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország program keretein belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával megvalósuló projekt legfontosabb feladata a faépítészeti és bútoripari oktatás gyakorlatközpontú, projektszemléletű fejlesztése a határ két oldalán.

A projekt alapgondolatát az oktatás és a munkaerőpiac jobb összekapcsolódásának igénye keltette életre. A faépítészeti- és bútoripari oktatás területén mindkét országban megfigyelhető a diákság motiválatlansága, az iskolaelhagyás, vagy a (diplomás) képzés befejeződésének elhúzódása. Az oktatás a szakemberek tapasztalatai alapján nem eléggé gyakorlatorientált, és projektközpontú, a bevont gyakorló szakemberek száma még mindig alacsony. A határ mindkét oldalán kihívást jelent az oktatási intézmények számára a tehetséggondozás, az ipar igényei szerinti kompetenciák fejlesztése. A vállalkozások és oktatási intézmények közötti gyakorlatorientált, hosszú távú, oktatási célú együttműködések a két országon belül jól működnek (duális képzések), de határmenti vonatkozásban még nincs ennek kiépült rendszere, így konkrét, hosszú távú együttműködési megállapodások szükségesek a faépítészet és a bútoripar területén, vállalkozások és iskolák között, összekapcsolva a határ két oldalát.


A projekt átfogó koordinációját a soproni Faipari Tudományos Alapítvány (FATA) látja el, partnerségben a grazi Institut für Innovations- und Trendforschunggal (IITF), illetve a közép- és felsőfokú képzőintézményekkel, de a projektcélok akkor tudnak teljesülni, ha a lehető legtöbb diák, oktató, és vállalkozás bekapcsolódik a megvalósításba.

„Tömeges online (MOOC) kurzusok megvalósítása mellett egy közös, online oktatási platform létrehozását tervezzük, melynek célja az ismeretmegosztás („skill share”). Közösségépítéssel érjük el a diákság motiváltságának növekedését, úgy, hogy élményszerűvé tesszük számukra a tanulást” – mondta el Pakainé dr. Kováts Judit, a FATA elnöke, hozzátéve: az online oktatás most a járványhelyzet kapcsán került előtérbe, de ettől függetlenül is egyre nagyobb igény jelentkezik online eszközök alkalmazására a fiatal generáció tanítása során.

Az online platformon diákok, tanárok és a kapcsolódó ipari szereplők határmenti közösségépítése folyik, akik valamilyen ismeretet adnak át társaiknak, elsősorban videomegosztás által, de lehetőség lesz más formátumú oktatási anyagok megosztására is a különböző témákban, a faépítészet és a bútoripar egyes kategóriáiba. Az általános iskolások számára pedig pályaorientációs céllal szakköröket, munkahely bemutatókat és nyári táborokat szerveznek.